Datganiad GAD - PDG Statement 18/19

Gwariant y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) 2018-19

 Cyfanswm y grant eleni yw £77,050

 Dyma fanylion bras gwariant y grant eleni:

  • Cyflogi athrawes iaith llawn amser er mwyn sicrhau ymyrraeth llythrennedd Cymraeg a Saesneg i ddisgyblion;
  • Cyflogi Anogwr Dysgu llawn amser er mwyn sicrhau mynediad at anogaeth ddysgu safonol i ddisgyblion sydd yn wynebu anhawsterau yn yr ysgol a thu allan sydd yn cael effaith ar eu cynnydd;
  • Cyflogi Cynhelydd llawn amser er mwyn sicrhau cefnogaeth emosiynol a bugeiliol i ddisgyblion;
  • Cyfraniad at gyflogaeth Arweinydd Cynhwysiad sydd yn cydgordio gwaith cefnogi disgyblion PYD.

 

Pupil Deprivation Grant (PDG) Expenditure 2018-19

 The total grant for this year is £77,050

 Here are the details of the expenditure planned for this year:

  • Salary of a full time languages teacher to ensure Welsh and English literacy intervention;
  • Salary of a full time Learning Coach to ensure full access for students who face difficulties in school and beyond which impacts on their progress;
  • Salary of an Inclusion Support Officer to ensure full emotional and pastoral support to students;
  • Part salary of the Inclusion Leader who coordinates the support for FSM students.
Diweddarwyd diwethaf: Dydd Iau, 12 Gorffennaf 2018, 12:54 p.m.
Hepgor Navigation

Navigation